Tu si môžete prečítať: Obchodné podmienky, Cenník, brožúry , oznamy atď.
Vitajte na stránke pani Dagmar. Ak ste zlyhali, môžete zlyhať zas a znovu. Ak ste sa niečo naučili, môžete to zabudnúť, ale snažte sa z toho aj ponaučiť. Na pamäti majte len jedno, nikdy nie ste sami. Kamkoľvek idete, 24. hodín denne, každú sekundu ste s niekým, aj keď si myslíte že ste Sami... Ak Vám niekto povie opak, zostaňte tu na chvíľu a popremýšľajte, poviem Vám odpoveď myšlienkou. Je jedno, kde sa teraz nachádzate a v ktorej časti Zeme. Je jedno, akou rečou hovoríte, ste so mnou a ja s Vami. Vy so mnou byť nemusíte, no ja som pri Vás. A keď pri Vás odmietnem byť, vtedy ostávate už len stále sami. Zázraky sa dejú len vo filmoch , ja som realita a v realite ženou .
Po odoslaní Vášho emailu a správne zadanej Vašej emailovej adresy každý obdrží automatickú odpoveď, ktorú si len prečítajte a počkajte na moju odpoveď.´´´´čítajte aj priebežne "OZNAMY" .......
Dagmar Revayová
B. Němcovej 623 / 22, P.O.BOX 98
958 01 PARTIZÁNSKE

účet 5025827496 / 0900
konš. symbol:0308

IBAN: SK6709000000005025827496
BIC: GIBASKBX
prosím čítajte aj
Kontaktné údaje

poradenstvodagmar
@gmail.com
Nové:
1. 6.9. a 7.7. 2015 dopl 18.3.2017
2. Oznam 5.11.2016
3.iné oznamy sú nižšie
4. termín : 27.9.2013
5. termín : 28.9.2013
stretnutie pre tých z júna 2013
KEĎ CHCEM ….
Chcem kráčať vlastnou cestou?
S dlaňou v nebeskej dlani?
Nad hlavou mám hviezdy, slnko,
pod nohami matku Zem,
vo vnútri pocit energie vnímam dávno,
cítim, vidím, žijem.
Zrazu vidím inak,
staré známe tváre.
Kam spočinie môj zrak,
na chorobe!
Všade vôkol
úsmev teší detí, ľudí,
chcem dať všetko, tým čo sú chorí.
Nie je to bežné.
V mysli stále rátam,
dary Vianoc, ktoré rozdávam...
Či to stačí? … Nie! Povedať neváham!
Ja sa nevzdávam!
Chceš šťastie ?
Silu harmónie?
Duše Tvojej dám to,
čo práve potrebuje....
Chceš cítiť dotyk lásky?
Dotkni sa mi ľavej dlane.
Keď sa na mňa dobre pozrieš,
uzrieš lásku, nebadane.
Tvoje telo sa zmení nepoznane .
Priblížiť sa mi chceš, chceš byť ako JA?
Ste cudzí nemôžete.
Miesto Ty a Ja byť MY -
pre iných veľmi zakázané.
Len, „Boh“ a láska „Anjelov“,
zdravie a šťastie prinesie
Vždy na Vianoce do Vašich domovov.
Autorský zákon © Dagmar január 2012

Nikdy nezabudni že zmyslom života si Ty sám.
Meniny na web

Obrázky následujúcich dní...

veľká noc.jpg
trápenie ....jpg
lodka.jpg
sudca.jpg
poznanie nepoznaného.jpg
vianoce, velka noc.jpg
Text dávam do pozornosti na základe že v roku 2015 a 2016 verejné prednášky  som nekonala.

Dagmar Revayová © 17 november 2016
Advent je čakanie, a my sa tešíme a čakáme na dokončenie adventu.
Niekto sa dokázal narodiť a potom sa znovu ukázať....
Je to ako,  keď si chce človek kúpiť topánky, pôjdem k obuvníkovi, ak mlieko tak k mliekarovi, ak budem chcieť vedieť niečo o peniazoch, navštívim banku, ale ak chcem vedieť čo je po smrti  človek musí nejakým spôsobom byť v myšlienke spriaznení „ s tým“ čo  túto smrť premohol a vstal z mŕtvych.
O tomto nič nepovie mliekar, obuvník, bankár – o tomto  vie povedať iba osoba, prostredníctvom svojej duše, , pretože On prešiel smrťou a ukázal sa učeníkom tzn  vstal do života , čo nedokázal ani Buddha, ani Osho, ani žiaden Guru , Hare Krišna z mŕtvych nevstal – nemohli vstať, pretože boli ľudia plní hriechov tak ako  ľudia na Zemi.
 
Dodržiavať tradície len na advent a Vianoce je príliš málo, chodenie do kostola, výzdoba doma, v obchodoch na verejnosti, spev, atmosféra adventu, atmosféra  vianočná,  je síce pekná vec, ale ak neverí človek celým srdcom  aké bolo dielo spásy – tak potom neveríte  ani v druhý príchod "v advent."
 
Aj keď si  dáte  na dvere adventný veniec, zapálite prvú adventnú sviečku – ale ak neveríte, že prišiel na svet Jozue, k čomu je ten veniec dobrý, ak ho rátame iba ako ozdobu?
Aké je potom moje kresťanstvo, keď neveríte v advent ani Jozue ?
Nie je to iba nejaká Vaša záruka, nejaká poistka – čo ak je to náhodou tak, ako to píše Písmo, aby som nezostal pred bránami večnosti?
 Nie je Vaše  kresťanstvo iba krivé a nefalšované pokrytectvo, keď síce nemilujete Boha, ale naoko sa aspoň tak tvárite?
Ako keby Boh nevidel do Vašich sŕdc, ako keby Boh, nedokázal Vám spočítať všetky hriechy do posledného a vystaviť Vám účet?

 
Namiesto očakávania na skutočné historické dni, ktoré sa už nedajú dokázať na papieri v písomnej forme, ale 90% sa dá  dokázať napr, tisícky ľudí nielen  počas vysielania mojej osoby v TV, ale aj moje videá na webe v rôznych jazykoch  boli a tisícky ľudí z rôznych štátov dostali a videli na diaľku čo bolo treba a nikoho z VÁS to nestálo ani jeden CENT ani jeden dolar ....... Vypočuli ste, vykonali ste, splnilo to účinok, bol úžitok, osoh, dôkaz .............
Ste zahrabaní  sledovaním  televízie, zahrabaní v internete, v počítačoch, v mobilnom telefóne,  v politike, v športe, v hudbe, vo filmoch, vo svojich zlatých výdobytkov trhu, ktorá dnešná doba ponúka?! 
Nie ste zahrabaní v milovaní zlatého teľaťa dnešnej materialistickej doby? Neveríte že Jozue  príde, tak ste  si urobili svoje zlaté teľa a toto teľa Vás robí šťastným i keď viete, že toto teľa je iba predmet – možno krásny lesklý predmet zo zlata, ale iba predmet a tak Vás to časom frustruje, že veríte v pominuteľné predmety, ktoré nemajú žiadnu dušu, žiadneho ducha?!
Pýtate sa v myšlienke – ako môžem toto vedieť?
 Ak chcete vedieť niečo o nejakom štáte niečo, o prezidentovi nejakého štátu, tak si o ňom prečítate, knihy, alebo pozriete záznamy na internete a čítate jeho vyjadrenia, výroky, názory, odpovede.
 
Advent je doba príchodu Jozue. Prvý advent – prvý príchod je 17. novembra o 23:35 hodine .
Advent je obdobím premýšľania nad druhým príchodom  spravodlivosti.
Dnes máme dôkazy a záznamy o príchode Jozue  na počiatku tohto letopočtu.


 Človek by mal venovať aspoň 40% každého dňa a svojho času života Bohu. (Jozue není Boh)
Dakovať mu  za všetko čo pre celú Zem všetkých na Zemi  robí, spievať , rozjímať sa k Nemu,. Učme sa ho milovať tak, ako On miluje nás.
Filozofiu, politiku sem nedávajte. Filozofia / politika =  výsledok počasia
Stačí len počas dňa menšie v pokore rozjímajme, premýšľajme nad Jeho veľkosťou, nad Jeho majestátom, nad Jeho zvrchovanosťou, nad Ním samotným.

 
 
Kto verí a dodržiava advent ako môže neveriť  na Bohu.... a Jozue ?
V zmluve sa píše Kto vykúpil a ako,   ľud spod hriechu.
A v druhej zmluve je  opak vykresľuje, kto tu reálne žil, chodil, jedol, zhováral sa.

Advent – príchod. Na konci Biblie sám Kristus hovorí: Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec. Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta! Von zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci, všetci milovníci a páchatelia lži. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda ranná. Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! 
Príď Pane Ježiši – tak volali Izraelci v čase útlaku Rímskou armádou a tak volajú kresťania dnes, v čase veľkého odpadnutia od viery… Haleluja

advent začína príchodom 17.11.o 23:35  a zrodenie sa privíta 25.12.
Dar ktorý žena prinesie na tento svet by nikdy nemal nikto zatratiť. Žena prináša na tento svet dar, dar nového začiatku. Každé dieťa by preto malo dar prijímať v rovnakej podobe.
Dar rovnako rozloženej lásky medzi svoje deti a učenia od rodiča. Dieťa sa má odvďačiť rodičovi úctou v jeho starobe.
Krstný rodič ma povinnosť voči dieťaťu ak ja ako rodič by som tu nebola.  “
Krstenie 25.12. prebehlo na nádvorí v katedrále učeníka Šándora, ktorého vy meno poznáte ako Chámuel. Pokrstil syna Jozue . Jozue bol pokrstený 25.12. 1120 v roku Herodesa
Deň krstu Jozua má byť najväčšia poklona aktu krstu s vykúpením si hriechov ľudu ktorí spáchali ukrižovanie Jozua, ale nepochopili chyby ktorú z nevedomosti konajú dodnes.
Dagmar Revayová © 17 november 2016
MINULOSŤ NEZMENÍTE, TÁ JE PREČ
ŠKODÍTE LEN SEBE
NIČ S TÝM NEVYRIEŠITE
JE TO VAŠE ZDRAVIE
POSTOJE SÚ DÔLEŽITEJŠIE AKO FAKTY
TEN KROK VPRED MUSÍTE SPRAVIŤ VY
NEČAKAJTE NA OSPRAVEDLNENIE, KEĎ PRÍDE – FAJN, ALE NEMUSÍ PRÍSŤ

 
Niektoré z prijatých dogiem a praktík:
V celej oblasti ktorej sa dnes hovorí Ázia  sa dodnes zachovalo asi 50 druhov náboženstiev ale všetky náboženstvá majú len jedného Boha len každý mu dáva iné meno. Je jedno či ste viery židovskej alias jehovistickej, uznávate judaizmus či korán.
Hneď na zač 4. stor. sa objavilo modlenie za zomrelých a prežehnávanie (r. 300)- Ani Kristus, ani Apoštolovia o tom neučili!
Omša ako každodenná bohoslužba od r. 394;
Uctievanie Márie ako "matky Božej" od r. 431;
Pápežom Piom I. začínajú tzv. "Tresty pokánia" -on ich zaviedol.
"Svätenú vodu" zaviedol Sixtus I. V tom čase zaviedli aj "prekrižovanie sa", ktoré sa neskoršie stalo aj poverčivou zariekajúcou formulou, o čom sa prvým kresťanom ani nesnívalo.
Rímsky Biskup Lev I. zaviedol 40 -dňový pôst, potom piatočný pôst, tiež slávenie Dňa svätých.
Vo Viera Islamu je 40 - dńový pôst nazývaný Ramadan . Kresťanstvo veľa prebralo z viery Ismal napr aj tzv pôst Ramadán .
V roku 470 sa v jednej gréckej sekte začalo vzývanie svätých. Najprv to však bolo cirkevnými otcami posúdené a odsúdené ako povera. Napriek tomu však o 120 rokov neskôr to cirkev predsa prevzala. Vzdor tomu, že to cirkevní otcovia odsúdili, začalo sa vzývanie a modlitba k svätým .. čo ani Kristus, ani apoštolovia nikdy neučili. V roku 300 po Kr. začali modlitby k mŕtvym ;
Titul pápeža alebo všeobecného biskupa od roku 607 po Kr.

V 5. stor. sa pokúsila ďalšia sekta zaviesť prijímanie (pamiatku večere Pánovej) len na chlebe. Ale biskup Lev I. a Galasius výslovne odsúdili tento spôsob doslovne, že to je: BLUD!; Títo biskupi nariadili, že večera Pánova - prijímanie sa má robiť presne tak, ako to nariadil Ježiš Kristus.. O tom súhlasne svedčia i výnosy Urbana II. z r.1095 a Pascala II. z r. 1118. žiaľ, postupom stáročí sa nezotrvalo v čistom Kristovom učení a tomu nasvedčuje i dnešná doba, že sa to robí predsa inak, ako to otcovia cirkvi nariadili.;
Pápež Vigílius v r. 540 zaviedol tzv. "posledné pomazanie", o čom v kat. Sv. Písme nemáme žiadnu zmienku. No ešte ťažšia vec, ktorá mala zlé dôsledky bola otázka "nadvlády" cirkvi v Ríme. A tu bola príležitosť, ktorú chceli využiť aj rímski biskupi. Aj oni chceli byť v tejto "nadvláde" nad ostatnými. Lenže neraz čítame jasné varovanie Kristovo : Mt 20:25-28 "Viete, že vladári národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi.

Medzi evanjeliami Matúša, Marka, Lukáša a Jána sú závažné rozpory. Podľa  Matúša rodičia žili v Betleheme,, podľa Lukáša v Nazarete; podľa Matúša sa mu prišli pokloniť mudrci od Východu, podľa Lukáša pastieri; podľa Marka ho krstil Ján, podľa Lukáša Ján bol v dobe krstu vo väzení. Po zmŕtvychvstaní sa podľa Marka zjavil najprv Márii Magdaléne a druhej Márii a potom jedenástim apoštolom, podľa Lukáša najprv dvom neznámym a potom jedenástim apoštolom, podľa Jána najprv Márii Magdaléne, potom apoštolom bez Tomáša a potom Tomášovi.


Nie tak má byť medzi vami; ale kto by medzi vami chcel byť veliký, nech je vašim služobníkom, a kto by medzi vami chcel byť prvý nech je všim sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých."

Ruženec bol prevzatý Petrom Hermitom roku 1090 n.l. z hinduizmu a islamu. Je to pohanská praktika odsúdená Kristom A keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ľudia videli. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale keď sa modlíte, nežvatlite jako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete, prv než by ste ho vy prosili. Vy sa tedy modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno! Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi! Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpusť nám naše viny, jako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Ameň. /Mat.6,5-13/;

"Zdravas Mária" je zavedené od r. 1608 po Kr. Pápež Ján 15. v r. 995 zaviedol vyhlasovanie za svätých
V r. 1001 bola zmenená pamiatka Večere Pánovej na obeť! Žid 10:12-14 "On (Ježiš) však priniesol iba jednu obeť za hriechy, posadil sa na pravici Božej a teraz už čaká, kým mu Jeho nepriatelia nebudú položení za podnož. Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvätiť."
V r. 1074 vnútil Pápež Gregor VII. kňazom sľub "celibátu" Tým priviedol do zúfalstva státisíce ľudí. Manželstvá kňazov násilím zrušil a spôsobil, že desattisíce manželiek kňazov spáchalo samovraždu, desaťtisíce z nich sa stali prostitútkami a nespočetné množstvo z nich zo zúfalstva zošalelo. Muži - kňazi tiež neprijali s nadšením tento dekrét a mnoho z nich dopadlo podobne ako ich ženy.

Bozkanie nôh pápeža začalo roku 709 n.l. Bol to pohanský zvyk, bozkanie nôh cisárom. Slovo Božie zakazuje takéto praktiky. A keď už bol vošiel Peter, a keď sa s ním stretol Kornelius, Kornelius padol k jeho nohám a klaňal sa. Ale Peter ho pozdvihol a povedal: Vstaň, veď i ja sám som človek. /Sk. 10,25-26/; A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: Hľaď, neurob toho! Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Lebo svedoctvom Ježišovým je duch proroctva./Zj.Jána 19,10/; Ale mi povedal: Hľaď, neurob toho! Lebo som tvoj spolusluha a tvojich bratov prorokov a tých, ktorí ostríhajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!/Zj. Jána 22,9/;

Podvedomie netreba nútiť čo chcete vy ale mozog treba nútiť k zmene myslenia- podvedomie robí len to resp. vás doženie len tam kam to chcete vy.......  keď nejaká myšlienka imponuje mysli, tak ju myseľ prioritne vníma.. napríklad nedávna pokuta od revízora Vám spôsobí, že toho revízora rozpoznáte aj pri prechádzke v meste.
100x opakovaná lož sa stáva pravdou. a vaše  telo viete oklamať.
sugescia, podvedomie.... mozog ma väčšiu moc ako si mnohí myslia...

Kým v počiatkoch náboženstvá sa orientovali na pomoc chudobným. hlásali požiadavky na sociálnu rovnosť a kritizovali zbohatlíkov, v druhej etape sa sami stali mocenskou štruktúrou usmerňujúcou spoločenský rozvoj.
V svojich počiatkoch každé náboženstvo vzniklo na pomoc chudobným a utláčaným. Keď si vybudovali štruktúry vykonávajúce náboženstvo – cirkvi – došlo  presunu ich záujmu na zachovanie daného stavu, zachovanie štátnej moci panovníkov a sociálne otázky sa dostali na druhé miesto. O ranných kresťanoch sa píše preto ako  o prvých socialistoch. Tieto okolnosti majú svoju  podobu v biblických vetách :“Skôr sa dostane ťava uchom ihly, ako boháči do kráľovstva nebeského.“ „ Dajte  cisárovi cisárove a cirkvi čo jej patrí !“.
Kresťanské náboženstvo bolo sprvu náboženstvom otrokov, biednych a ponižovaných a dávalo nádej na rajský, posmrtný život . Šírilo sa najprv v prímorských mestách rímskej ríše, kde boli sídla Židov (diaspora) . Postupne získalo svojich stúpencov z radov chudoby aj inde.
      Kresťanské náboženstvo  vstrebalo do seba aj názory iných. Ide o tri zdroje :
-       židovský mesianizmus
-       idealistická (grécka) filozofia, stoicizmus
-       pohanské náboženské kulty.
          Kresťanstvo silnelo  tak, že cisár Konštantín roku 313 vydal milánsky edikt, ktorý on, pohan, uznal kresťanstvo za štátne náboženstvo a legalizoval cirkev v záujme stabilizácie rímskej ríše. Takto sa náboženstvo mení na cirkev a začínajú sa písať dejiny svetovej cirkvi.
  1. Židovský  mesianizmus

Na  Židov malo veľký vplyv babylonské zajatie národa. V Babylone bola veľmi rozvinutá vtedajšia civilizácia a pokiaľ ide  náboženstvo obyvatelia Babylonu  si uctili jediného boha  Marduka. Po návrate zo zajatia sa začal aj u Židov rozvíjať monoteizmus a likvidovať zaostalé predsudky roľníkov. Jahve sa v predstavách Židov stal jediným bohom, vládcom dokonca celého sveta, tvorcom sveta  a Židia sú jeho vyvoleným národom. Jahve vykúpi vyvolený národ, pošle mu svojho prostredníka Mesiáša – vykupiteľa, spasiteľa.
        V židovskom národe existovali tri sekty: Saduceji – aristokracia, kňazi. Farizei – zámožní obyvatelia, sudcovia, kňazi, obchodníci apod. Tretia sekta - eseni zahrnovala chudobných, ktorí si vytvárali vlastné spoločenstvá so spoločným majetkom, spoločným stravovaním, modlením, uprednostňovali asketický život, poslušnosť voči zákonom . Ich názory boli blízke kresťanstvu a sú zrejmé z nálezov tzv. kumranských rukopisov, ktoré vznikli v 2.storočí pred naši letopočtom (pred narodením Krista). Eseni počítal s tým, že príde Ježiš Kristus, ktorý uzavrie s židovským národom Novú zmluvu. . Eseni mali celý rad čŕt, ktoré prevzalo kresťanstvo: spoločné hostiny, krst vodou, príkaz chudoby, skromnosti a lásky k blížnemu .
 

 

 
Korán vznikol v roku 1500
gregoriánskeho kalendára a kresťanstvo v 313 kresťanského kalendára.
Z tejto situácie všetci zistíte že čas minulý a prítomní sa dá pochopiť ťažšie preto kalendáre a roky ako vznikli cisári a pod menili podľa ich vládnutia.

 Gregoriánsky kalendár je kalendár nazvaný podľa pápeža Gregora XIII.
V roku 1582 túto snahu zavŕšil pápež Gregor XIII., podľa ktorého dostal nový kalendár svoje meno – gregoriánsky. Navrhol ho ale neapolský fyzik a astronóm Aloysius Lilius (asi 1510 – 1576) pričom vyriešil dva kľúčové problémy – odstránenie časovej odchýlky desiatich dní a zabránenie, aby sa to v budúcnosti opakovalo zavedením prestupných rokov.
Do uvedeného roku v celom kresťanskom svete platil juliánsky kalendár, ktorý ešte v 1. storočí pred Kr. zaviedol Gaius Iulius Caesar.
On reformoval pôvodný rímsky kalendár najmä pre potrebu prakticky vyriešiť problém počtu dní v roku.
Gregor XIII. v pápežskej bule Inter gravissimas z 24. februára 1582 nariadil, aby po 4. októbri 1582 hneď nasledoval 15. október.
Prvý problém sa podarilo odstrániť bez ťažkostí. Desať prebytočných dní sa jednoducho vynechalo a kalendár sa tak zosúladil s očakávaným stavom. Aby podobná odchýlka viac nenastala, bolo rozhodnuté vynechávať tri prestupné roky počas každých štyroch storočí, a tak zamedziť vzniku troch nadbytočných dní, ktoré by sa naakumulovali počas tohto obdobia. Konkrétne to znamenalo, že roky na konci storočí sú prestupné iba vtedy, ak sú deliteľné číslom 400 bezo zvyšku, napr. roky 1600, 2000, 2400 a pod. Ale roky 1700, 1800, 1900, 2100 a ďalšie sú neprestupné.
doplnení text 18 novembra 2016
 

na vianoce 1.jpg

Dagmar Revayová © 18 novembra 2016

Chcete si objednať fotografiu?
Videá z youtobe na zamyslenie sa.
Mená alebo webové stránky osôb.
Na tejto stránke zverejním piesne ktoré mi prišli emailom.
Tu zverejňujem poďakovanie.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one